SÚŤAŽ – PÁRTY POVIEDKA 2020

Chodíš na párty. Bavíš sa s priateľmi, tancuješ, vnímaš hudbu a dianie okolo seba. Zažívaš nočné príbehy. Veselé aj smutné. Len zdanlivo obyčajné. A píšeš, alebo by si to chcel/a konečne skúsiť. Toto je tvoja šanca.

Naša súťaž Párty Poviedka 2020 nie je len o súťažení. Je o pocitoch, myšlienkach, udalostiach a zážitkoch, ktoré treba zachytiť a uložiť niekde v kolektívnej pamäti. Musí to byť. Pretože tie najlepšie párty príbehy si zaslúžia večnosť a vydanie. Poď do toho!

Branislav Noks

Charakteristika súťaže:

– Prvý ročník literárnej súťaže PÁRTY POVIEDKA 2020 vyhlasuje vydavateľstvo Funken Gruven.

– Literárna súťaž PÁRTY POVIEDKA 2020 je jednokolová.

Podmienky zaradenia do súťaže:

– Súťaže sa môžu zúčastniť doteraz nepublikované poviedky v slovenčine alebo v češtine, ktoré nesmú byť do vyhlásenia výherných poviedok poslané do inej súťaže.

– Počet poviedok od jedného autora je neobmedzený, pričom maximálna dĺžka poviedky je 30 normostrán (54 000 znakov vrátane medzier).

Do súťaže bude zaradená poviedka:

– ktorá sa týka „párty“ v zmysle hudobného, tanečného podujatia, pričom preferovaným hudobným žánrom je elektronická tanečná hudba.

– ktorej obsah sa asociatívne, prirodzene dotýka párty života, clubbingu, dj-ingu, tanca, hudobnej produkcie, organizovania eventov a s tým spojeného každodenného života.

Termíny a ocenenia:

– Uzávierka súťaže je 31. júla 2020 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky). Výherné poviedky vyberie odborná porota v zložení: Zuzana Marianková (scénaristka a režisérka, TV Markíza), Branislav Noks (majiteľ vydavateľstva Funken Gruven a DJ) . Vyhlásenie výsledkov prebehne na júnovom evente Funken Gruven vo Zvolene.

Víťazná poviedka bude honorovaná sumou 150 EUR. Poviedky na druhom a treťom mieste budú odmenené sumou 100, resp. 50 eur. Najlepšie poviedky budú zverejnené v zbierke poviedok Párty Poviedka 2020.

Praktické informácie:

– Stiahnite si, vyplňte, vytlačte prihlášku: link na stiahnutie prihlášky

– Poviedku vytlačte dvakrát! Na poviedkach neuvádzajte svoje meno! Poviedky musia byť vytlačené čitateľným fontom s minimálnou veľkosťou písma 12 pt.

– Obidve kópie poviedky spolu s prihláškou pošlite na adresu Funken Gruven s.r.o., M.R. Štefánika 2583/23, 96001 Zvolen. Obálku označte heslom Párty Poviedka 2020. Neposielajte poviedky doporučene!

– Zároveň pošlite e-mailom elektronickú verziu poviedky vo formáte .doc na adresu noks@funkengruven.sk Aj k elektronickej verzii priložte vyplnenú prihlášku!

– Po uzávierke súťaže uverejníme na stránke www.funkengruven.sk a na Facebooku (Funken Gruven) zoznam prijatých poviedok a autorov budeme informovať aj mailom.

– Zaslané osobné údaje budú spracované v zmysle GDPR.