Warning: is_readable(): open_basedir restriction in effect. File(/includes/fbwpml.php) is not within the allowed path(s): (/nfsmnt/:/data/:/usr/share/php:/usr/bin/:/apachetmp:/tmp/:/var/tmp/:/dev/urandom:/usr/lib/x86_64-linux-gnu/ImageMagick-6.9.11/bin-q16/:/usr/local/bin/:/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt:/usr/lib/php:/usr/php74/bin/) in /data/4/d/4df7abdd-f34d-4ab9-b874-13b894823a76/funkengruven.sk/web/wp-content/plugins/facebook-for-woocommerce/includes/Integrations/Integrations.php on line 61

Warning: is_readable(): open_basedir restriction in effect. File(/includes/Integrations/Bookings.php) is not within the allowed path(s): (/nfsmnt/:/data/:/usr/share/php:/usr/bin/:/apachetmp:/tmp/:/var/tmp/:/dev/urandom:/usr/lib/x86_64-linux-gnu/ImageMagick-6.9.11/bin-q16/:/usr/local/bin/:/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt:/usr/lib/php:/usr/php74/bin/) in /data/4/d/4df7abdd-f34d-4ab9-b874-13b894823a76/funkengruven.sk/web/wp-content/plugins/facebook-for-woocommerce/includes/Integrations/Integrations.php on line 61
Všeobecné obchodné podmienky - Funken Gruven

Všeobecné obchodné podmienky

Milí nakupujúci,

pre transparentnú vzájomnú komunikáciu a úspešné realizovanie nákupu v našom e-shope www.funkengruven.sk by sme vás chceli požiadať o dôsledné preštudovanie našich všeobecných obchodných podmienok uvedených v tomto dokumente. Nezabudnite, prosím, že uskutočnením nákupu v našom e-shope akceptujete nasledovné všeobecné obchodné podmienky.

Článok 1.  | Prevádzkovateľ internetového obchodu

Prevádzkovateľom, predávajúcim a dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.funkengruven.sk je:

Funken Gruven s.r.o.
M. R. Štefánika 2583/23
960 01 Zvolen
Slovenská republika

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 36083/S

IČO: 52 252 311
DIČ: 2120955859

tel. kontakt: +421 908 059 000
e-mail: noks@funkengruven.sk
(ďalej len „Funken Gruven“)

Orgánom dozoru je:
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73 
fax č. 048/412 46 93

Článok 2. | Ochrana osobných údajov (GDPR) a registrácia

2.1 Nákup prostredníctvom internetového obchodu


Nakupovať prostredníctvom nášho internetového obchodu môžete pohodlne bez registrácie. Aj pri tomto spôsobe sa, pochopiteľne, nevyhneme spracovávaniu informácií, ktoré majú povahu osobných údajov. Pri ich ochrane sa riadime zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Budeme od vás potrebovať najmä tieto osobné údaje:

• meno a priezvisko
• dodaciu a fakturačnú adresu
• telefonický kontakt
• e-mailovú adresu

Vaše informácie využívame výhradne na účely vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim.

Okrem týchto skutočností vám na uvedenú e-mailovú adresu budeme niekoľkokrát do roka odosielať informačný Newsletter o našich novinkách. Odber Newslettra budete môcť kedykoľvek ukončiť odpoveďou na konkrétny Newsletter.


! Odoslaním objednávky nám udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné. váš súhlas máte právo kedykoľvek odvolať, a to písomnou formou na našu adresu. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania vášho súhlasu a údaje budú vymazané.

2.2 Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme a neposkytujeme žiadnym tretím stranám. Jedinú výnimku tvoria organizácie, ktoré sa spolupodieľajú na správnom spracovaní, vybavení a doručení vašich objednávok  a to banky, Slovenská pošta, GLS Slovakia a iné doručovateľské služby.

Spoločnosť Funken Gruven s.r.o. vyhodnocuje pre štatistické účely informácie o používaní našej internetovej stránky www.funkengruven.sk (napr. počet užívateľov navštevujúcich našu stránku, odkiaľ bol spravený vstup na našu internetovú stránku). Tieto informácie sú iba číselné (bez osobných údajov) a budú použité pre potreby vnútorných rozborov a analýz za účelom zlepšenia kvality našej internetovej stránky.

Všetky materiály a informácie na stránkach Funken Gruven sú výhradne duševným vlastníctvom spoločnosti Funken Gruven s.r.o. alebo osôb s ňou spolupracujúcich. Tieto materiály a informácie nesmú byť akokoľvek použité alebo upravované bez súhlasu spoločnosti Funken Gruven s.r.o.

2.3 Nariadenie GDPR

Informačná povinnosť prevádzkovateľa podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“).

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ týmto poskytuje príslušné informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia.

Prevádzkovateľ: Spoločnosť Funken Gruven s.r.o. založená a existujúca podľa práva SR, so sídlom M. R. Štefánika 2583/23, 96001 Zvolen zapísaná v Obchodnom registri, vložka 36083/S oddiel Sro (ďalej len „Spoločnosť“)

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: adresa na zasielanie písomností: Funken Gruven s.r.o., M. R. Štefánika 2583/23, 960 01 Zvolen, telefonický kontakt: +421 908 059 000, emailový kontakt: noks@funkengruven.sk.

Účely a právne základy spracúvania: prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb – klientov a zástupcov klientov na nasledovné účely:

Fotografie – identifikácia osôb, propagácia zamestnávateľa,
E-shop – predaj tovaru zákazníkom e-shopu,
Spotrebiteľské súťaže – organizovanie spotrebiteľských súťaží,
Klienti – plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov,
Reklamácie – vybavovanie reklamačného procesu.

Kategórie dotknutých osobných údajov: bežné osobné údaje

Kategórie príjemcov osobných údajov: doručovateľské spoločnosti

Prenos osobných údajov do 3. krajín: nie

Doba uchovávania osobných údajov: 10 rokov

Práva dotknutej osoby:
i. právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
ii. právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
iii. právo výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
iv. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
v. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka,
vi. právo na prenosnosť osobných údajov,
vii. právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,
viii. právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Vyššie uvedené práva má dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.

Informácie o zdroji osobných údajov: osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby boli získané z nasledovného zdroja: zadávanie kontaktných údajov pri online nákupe zo strany zákazníka

Článok 3. | Ceny a poplatky

– Všetky ceny tovarov a služieb sú uvádzané ako konečnéNie sme platitelia DPH.

– Poplatok za poštovné a balné účtujeme zvlášť.

– Akciové ceny sú platné vždy do dátumu uvedeného v detailoch produktov alebo do vypredania zásob.

– V prípade neoprávneného zásahu do obsahu internetovej stránky www.funkengruven.sk alebo do objednávky si vyhradzujeme právo na zmenu cien.

– Konečnú cenu objednávky nájdete vždy v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním záväznej objednávky.

– V prípade zaslania tovaru do zahraničia mimo Európsku menovú úniu sa cena vypočíta podľa aktuálneho denného kurzu.

Článok 4. | Objednávanie tovaru

4.1 Objednávanie tovaru

– Objednať tovar môžete prostredníctvom zadania objednávky bez registrácie cez internetovú stránku www.funkengruven.sk.

– Telefonické objednávanie nie je možné.

– Každá objednávka musí byť zaevidovaná v účtovnom systéme.

4.2 Vytvorenie objednávky pozostáva:

vloženie vybraného tovaru do nákupného košíka. Prosím, pozorne si prečítajte poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy a naše všeobecné obchodné podmienky.

záväzné potvrdenie objednávky kliknutím na „objednať s povinnosťou platby“, po ktorom vám pošleme spätné potvrdenie o jej prijatí na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v kontaktných údajoch.

4.3 Spôsob platby

Pri nákupe tovaru cez internetovú stránku www.funkengruven.sk máte možnosť úhrady viacerými spôsobmi:

• úhrada na mieste v hotovosti (v prípade osobného odberu)
• prostredníctvom služieb elektronického bankovníctva
• bankovým prevodom/vkladom na účet spoločnosti Funken Gruven s.r.o.

Celý postup a podmienky budú dohodnuté prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

4.4 Spôsob dopravy/prevzatia tovaru

Tovar objednaný prostredníctvom internetovej stránky www.funkengruven.sk vám môže byť doručený viacerými spôsobmi:


4.4.1 Osobný odber – uhradený vopred

Ak si pri objednávke zvolíte spôsob dopravy “osobný odber,” môžete si tovar po uhradení príslušnej sumy vyzdvihnúť priamo na adrese M. R. Štefánika 2583/23 vo Zvolene. Tento spôsob rezervácie a dodania tovaru nie je spoplatnený.

• objednanie tovaru – zvolíte si spôsob dopravy “osobný odber,” tovar dopredu zaplatíte bezhotovostne prostredníctvom elektronického bankovníctva
• potvrdenie objednávky – po objednaní tovaru vám zašleme potvrdenie prostredníctvom e-mailu so základnými informáciami o objednávke
• dostupnosť tovaru – po skompletizovaní vašej objednávky dostanete e-mail o dostupnosti tovaru
• doba rezervácie – tovar bude pre vás rezervovaný po dobu 10 kalendárnych dní, po uplynutí tejto lehoty vás budeme kontaktovať a dohodneme sa na prípadnom predĺžení
• prevzatie tovaru – osobne na M. R. Štefánika 2583/23 vo Zvolene, na základe platného dokladu totožnosti a čísla objednávky, následne svojím podpisom potvrdíte prevzatie tovaru

Ak si nemôžete prísť prevziať tovar osobne, dajte nám vedieť e-mailom, kto miesto vás objednávku prevezme. Zaistíme tak, že sa tovar dostane do správnych rúk.

4.4.2 Prostredníctvom služieb Slovenskej pošty

Pri doprave pomocou Slovenskej pošty, a.s. s vám tovar po uhradení doručíme na poštu do 7 pracovných dní po expedícii z nášho skladu. Cena poštových služieb je 1,99 €. O expedovaní tovaru vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu.

4.4.4 Expedovanie objednávok a dodacie podmienky

4.4.5 Všeobecné dodacie podmienky


Spoločnosť Funken Gruven s.r.o. je povinná dodať vám objednaný tovar najneskôr v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa potvrdenia objednávky. Záväzok dodať tovar je splnený, keď vám alebo vami určenej tretej osobe uvedenej v objednávke dodáme tovar alebo jeho odovzdaním nášmu prepravcovi na prepravu. Ak neprevezmete objednaný tovar, ktorý bol riadne doručený na dodaciu adresu uvedenú v objednávke/potvrdení objednávky alebo nepreberiete objednaný tovar dohodnutým osobným odberom, je spoločnosť Funken Gruven s.r.o. oprávnená požadovať od vás náhradu škody vo výške účelne vynaložených nákladov súvisiacich s expedovaním objednávky. Vlastnícke právo k tovaru nadobúdate jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny. Prevzatím tovaru na vás prechádza aj nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia. V prípade viditeľného poškodenia zásielky ste oprávnený zásielku neprevziať.

Expedovanie objednávok a vybrané dodacie podmienky sa líšia v závislosti od spôsobu a miesta doručenia.

Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie. Objednaný tovar vám vieme doručiť do celého sveta. Jediné, čo musíte urobiť, je zaplatiť vopred prostredníctvom GoPay. Bez zaplatenia nebude takáto objednávka ďalej spracovaná a bude považovaná za neplatnú.

Pokiaľ nie je uvedené inak, tovar expedujeme zvyčajne do 5 pracovných dní, najneskôr však do 14 dní odo dňa prijatia úspešne ukončenej objednávky, alebo po jej autorizácii. Ak tovar momentálne nie je skladom, bezodkladne vás budeme informovať, aby sme si dohodli ďalší postup.

Spoločnosť Funken Gruven s.r.o. nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavineného poštou a ani za poškodenie zásielky zavineného poštou. Rovnako nenesie zodpovednosť za nesprávne uvedenú adresu prijímateľa.

4.4.6 Balenie objednávok

Tovar vám zabalíme do špeciálneho autorského balenia – krabica s potlačou a následne do plastového uzatvárateľného vrecka.

4.4.7 Rozdelenie objednávky – expedovanie a poštovné

Ak vaša objednávka obsahuje viacero položiek a jednu, či viaceré z nich nie je možné našou vinou vybaviť, objednávku vám odošleme aj po častiach. Zvýšené nároky na poštovné a balné idú v takomto prípade na náš účet.

V prípade rozdelenia jednej objednávky na viacero zásielok na základe vášho priania doručeného e-mailom, môže byť poštovné a balné účtované za každú zásielku samostatne.

4.4.8 Potvrdenie o expedovaní objednávky


Do 24 hodín od expedovania objednávky od nás dostanete e-mail s potvrdením. E-mail si pozorne prečítajte. Nájdete v ňom užitočné informácie o prípadných komplikáciách pri doručovaní. V prípade, že by sa vyskytli nepredvídateľné okolnosti, vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej lehoty, o čom vás budeme okamžite informovať.

4.4.9  Problémy pri doručovaní expedovanej objednávky


Pokiaľ vám tovar alebo oznámenie o jeho uložení nebolo doručené podľa dodacích lehôt, kontaktujte, prosím, svoju dodaciu poštu alebo nás.

telefonicky: +421 908 059 000
e-mailom: noks@funkengruven.sk

Článok 5 | Záručná doba, výmena, vrátenie a reklamácia tovaru

5.1. Záručná doba

– Na všetok tovar máte zo zákona záruku 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

– Ku každej zásielke je priložená aj faktúra, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Ak ste faktúru náhodou nedostali, dajte nám, prosím, čo najskôr vedieť.

– Reklamácie v našom obchode sa riadia podmienkami, ktoré platia v akejkoľvek bežnej kamennej predajni v súlade so zákonom.

5.2 Výmena, vrátenie a reklamácia tovaru

5.2.1 Výmena tovaru


Tovar zakúpený prostredníctvom nášho internetového obchodu je možné vymeniť do 24 mesiacov od jeho kúpy.

– Podmienky výmeny


• tovar, ktorý požadujete vymeniť, musí byť nepoškodený, nenosený a nepraný

• k výmene tovaru nepotrebujete pôvodné balenie – krabicu s originálnou potlačou

• v prípade, že tovar požadujete vymeniť poštou, určite nám ho neposielajte na dobierku, takáto zásielka nebude z našej strany prebratá

– Postup pri výmene – zákazník


• tovar, ktorý požadujete vymeniť, prineste osobne alebo odošlite doporučene ako balík alebo list (nie na dobierku) na adresu:

Funken Gruven s.r.o.
M. R. Štefánika 2583/23
960 01 Zvolen
Slovenská republika

• k výmene tovaru budete potrebovať kópiu dokladu o zaplatení
• skontrolujte, či je tovar na výmenu v poriadku nepoškodený, bez obalu
• do balíka alebo listu vložte spolu s tovarom aj kópiu dokladu o zaplatení a sprievodný list s informáciami k požadovanej výmene

– Postup pri výmene – poskytovateľ
• prijatý tovar skontrolujeme, prečítame si sprievodný list a overíme dostupnosť tovaru, ktorý si želáte
• v prípade, že požadujete vymeniť tovar kus za kus v rovnakej cene a je momentálne dostupný skladom, doporučený list alebo balík vám bezodkladne pošleme na vami uvedenú adresu

– Postup pri výmene – špeciálne prípady


V prípade, že si želáte vymeniť tovar v inej hodnote, ako je ten pôvodne zakúpený, alebo tovar, ktorý požadujete, momentálne nie je dostupný, dohodneme sa individuálne e-mailom alebo telefonicky ohľadne vyrovnania finančného rozdielu. V takýchto prípadoch je lepšie sa nám ozvať dopredu na adresu noks@funkengruven.sk.

5.2.2 Vrátenie tovaru


Ak ste spotrebiteľ, všetok tovar zakúpený na našej internetovej stránke môžete bez udania dôvodu a bez akejkoľvek sankcie vrátiť do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď vy alebo vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Ak ste sa rozhodli využiť toto právo, musíte odstúpenie od zmluvy odoslať spoločnosti Funken Gruven najneskôr štrnásty (14) deň od prevzatia tovaru. Právo na odstúpenie od zmluvy môžete uplatniť e-mailom na noks@funkengruven.sk alebo v listinnej podobe na adresu Funken Gruven s.r.o. M. R. Štefánika 2583/23, 960 01, Zvolen spolu s podpísaným písomným prehlásením o odstúpení od zmluvy s uvedením svojho mena a priezviska, adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla bankového účtu na finančné vyrovnanie. Môžete použiť aj formulár na odstúpenie od zmluvy (ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia vám bezodkladne potvrdíme emailom).

– Podmienky vrátenia tovaru
•  tovar, ktorý si želáte vrátiť, musí byť nepoškodený, nenosený a nepraný
•  tovar môžete poslať aj bez pôvodného obalu
•  v prípade, že tovar chcete vrátiť poštou, určite nám ho neposielajte na dobierku, takáto zásielka nebude z našej strany prebratá

– Postup pri vrátení tovaru – zákazník
• tovar, ktorý chcete vrátiť, prineste osobne na M. R. Štefánika 2583/23 vo Zvolene alebo odošlite doporučene ako balík alebo list (nie na dobierku) najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
• adresa na doručenie vráteného tovaru:

Funken Gruven s.r.o.
M. R. Štefánika 2583/23
960 01 Zvolen
Slovenská republika

• k vráteniu tovaru budete potrebovať kópiu dokladu o zaplatení
• skontrolujte, či je tovar v poriadku nepoškodený, bez obalu
• do balíka alebo listu vložte spolu s tovarom aj kópiu dokladu o zaplatení a formulár na odstúpenie od zmluvy (formulár na odstúpenie od zmluvy)

– Postup pri vrátení tovaru – poskytovateľ


• skontrolujeme prijatý tovar a lehotu na vrátenie tovaru


• ak je všetko v poriadku, vrátime vám všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak   ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď nám bude doručené vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

• platba za zakúpený tovar vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Pri odstúpení od zmluvy znášate náklady na vrátenie tovaru spoločnosti Funken Gruven s.r.o. zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

V prípade, ak nesplníte niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a spoločnosť Funken Gruven s.r.o. nie je povinná vrátiť vám všetky preukázateľné platby podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť k vám.


5.2.3 Reklamácia tovaru

– Základné informácie

Záručná doba na všetok tovar zakúpený na našej internetovej stránke www.funkengruven.sk je 24 mesiacov.

Reklamáciu vybavíme v niektorých prípadoch ihneď, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. Adresa, na ktorej môžete uplatniť reklamáciu tovaru, podať sťažnosť alebo iný podnet, je Funken Gruven s.r.o., M. R. Štefánika 2583/23, 960 01, Zvolen.


Za dôvod reklamácie neuznávame opotrebovanie tovaru nosením a praním, ktoré časom prirodzene mení vzhľad výrobku.

– Podmienky reklamácie
• oznámenie o reklamácií alebo doručenie reklamovaného tovaru musí prebehnúť do 24 mesiacov od dátumu nákupu

• v prípade reklamácie nepotrebujete pôvodné balenie

• tovar na reklamáciu nám neposielajte na dobierku, takáto zásielka nebude z našej strany prebratá

– Postup pri reklamácii – zákazník
• tovar, ktorý chcete reklamovať, prineste osobne na M.R.Štefánika 2583/23, 960 01 Zvolen alebo odošlite doporučene ako balík alebo list (nie na dobierku)
• adresa na doručenie reklamovaného tovaru:

Funken Gruven s.r.o.
M. R. Štefánika 2583/23

960 01, Zvolen
Slovenská republika

• k reklamácií budete potrebovať kópiu dokladu o zaplatení
• skontrolujte, či je tovar na výmenu v poriadku nepoškodený
• do balíka alebo listu vložte spolu s tovarom aj kópiu dokladu o zaplatení a sprievodný list s popisom závady
• v prípade, že nám posielate tovar na reklamáciu poštou, je lepšie, ak nás dopredu informujete na adrese: noks@funkengruven.sk

– Postup pri reklamácií – poskytovateľ

Poštou
• na prijatom tovare skontrolujeme nahlásenú závadu a na základe dokladu o kúpe overíme lehotu na reklamáciu
• po prijatí reklamovaného tovaru vás budeme čo najskôr kontaktovať (telefonicky alebo e-mailom) a spoločne sa dohodneme na najrýchlejšom a najefektívnejšom riešení vzniknutej situácie
• písomne (e-mailom) vás informujeme o spôsobe vybavenia reklamácie
• opravený/vymenený tovar vám zašleme na adresu dohodnutú prostredníctvom e-mailovej komunikácie

Ak vašu reklamáciu uznáme, situáciu vyriešime jedným z nasledovných spôsobov:
• tovar vám opravíme alebo vymeníme kus za kus osobne na mieste, alebo vám ho zašleme späť na naše náklady,
• v prípade, že tovar nebude možné opraviť ani vymeniť, vrátime vám peniaze vrátane poštovného a balného

– Riešenie spotrebiteľských sporov prostredníctvom on-line európskej platformy RSO

Od 1. februára 2016, keď ste spotrebiteľ a nie ste spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie alebo ak sa domnievate, že sme porušili vaše práva, máte právo obrátiť sa na Funken Gruven so žiadosťou o nápravu prostredníctvom e-mailu noks@funkengruven.sk. Ak na vašu žiadosť odpovieme zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní odo dňa jej odoslania, máte možnosť uplatňovať svoje nároky a práva voči nám prostredníctvom alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Funken Gruven je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s). Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, máte právo voľby, ktorému z nich podáte návrh; možnosť obrátiť sa na príslušný súd tým nie je dotknutá. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Platformu RSO môžete využiť podaním sťažnosti na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. Alternatívne riešenie sporu sa netýka sporov, ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 EUR. Oprávnená právnická osoba môže od spotrebiteľa požadovať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR vrátane dane z pridanej hodnoty. V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na noks@funkengruven.sk

Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné zmluvné podmienky sú platné od 1.5.2019

Spoločnosť Funken Gruven s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.funkengruven.sk. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči vám uzavretím kúpnej zmluvy.